Cerbex Sp. z o.o. ul. Lwowska 14, 38-400 Krosno zakończyła z powodzeniem realizację projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii regulacji ciśnień pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych”

Nowym produktem wprowadzonym do oferty przedsiębiorstwa jest system regulacji ciśnień w pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych, przeznaczony do zabezpieczania przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych. System może być również wykorzystany do utrzymywania różnicy ciśnień w obiektach np. między dwiema strefami  przykładowo; pomieszczenie – pomieszczenie, klatka schodowa – pomieszczenie, szyb windy – pomieszczenie, na zadanym poziomie.