Uprzejmie informujemy, że w dniach 23-25 maja 2016 r. w Warszawie w Hotelu Hilton odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana przez Society of Fire Protection Engineers (SFPE) przy współudziale Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP), poświęcona metodom projektowania bezpieczeństwa pożarowego opartym o cele funkcjonalne i wyniki badań naukowych. W roli jednego ze sponsorów konferencji wystąpił Cerbex Sp. z o.o. Konferencja jest dużym cyklicznym wydarzeniem w świecie zawodowym inżynierów bezpieczeństwa pożarowego i osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową z całego świata skupionych w SFPE.  Organizacja tej konferencji w Polsce jest znaczącym krokiem w uznaniu naszej ochrony przeciwpożarowej w świecie, co zostało wypracowane przez wieloletni udział w tych konferencjach inżynierów reprezentujących głównie świat nauki, SGSP, ITB stowarzyszenia SIBP i SITP. Wystąpienia z referatami pokazujące rozwój wiedzy inżynierskiej w naszym kraju spowodowały, że SFPE zdecydowała o organizacji kolejnej edycji konferencji w Polsce w tym roku, co stawia Warszawę na równi z innymi ważnymi ośrodkami światowymi takimi jak Tokio, Hong Kong, Lund, Auckland czy Brisbane.