Mamy przyjemność poinformować Państwa, ze firma Cerbex uzyskała w tym roku certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego na “Instalowanie oraz konserwacja i serwisowanie systemów ochrony przeciwpożarowej” zawierających fluorowane gazy cieplarniane, łącznie z certyfikatami dla personelu.

Posiadanie certyfikatu jest wymagane od firm instalujących i serwisujących systemy zawierające fluorowane gazy cieplarniane na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881).

Dotyczy to głównie systemów automatycznego gaszenia zawierających środek gaśniczy o nazwie HFC-227ea (heptafluoropropan), stosowany głównie do ochrony serwerowni i archiwów pod różnymi nazwami handlowymi t.j. FE227, FM-200, TA-200 i inne. Zgodnie z ustawą użytkownik musi założyć i prowadzić karty posiadanych systemów oraz wykaz czynności serwisowych w Centralnym Rejestrze Operatorów, a każdy wpis w tym rejestrze wymaga podania numeru certyfikatu personelu. Za uchylanie się od przepisów ustawy grożą kary grzywny.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie instalowania, serwisowania i konserwacji systemów automatycznego gaszenia. Wybierając naszą firmę macie Państwo pewność, że działacie zgodnie z najnowszymi przepisami.