c669ae3f497b41f992a7058b9dfc4a30-0001

SPROSTOWANIE

W publikacji „Poradnik Projektanta Elektryka” wyd.6, na stronie 448, na zlecenie firmy CERBEX została umieszczona reklama przeciwpożarowego wyłącznika prądu CX2004 z umieszczonym logo CNBOP.

Informujemy, że firma CERBEX użyła tego znaku w sposób nieuprawniony. CNBOP zezwala na umieszczenie swojego znaku dopiero od momentu uzyskania certyfikatu dla urządzenia.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad uzyskaniem certyfikacji, jednakże proces nie został jeszcze ukończony.