1. Certyfikat ISO 9001:2015


2. Powołanie na członka Komitetu Technicznego ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego


3. Certyfikat Jakości Usług SITP Nr 5/01/2007 w zakresie: projektowania, montażu, konserwacji sygnalizacji i automatyki pożarowej


4. Certyfikat Jakości Usług SITP Nr 9/03/2009 w zakresie: projektowania, montażu i konserwacji wentylacji pożarowej


5. Koncesja MSWiA Nr L-0230/04 w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego


6.  Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki nr D-17390 na wykonywanie działalności polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – izotopowych czujek dymu


7. Autoryzacja TECHOM w zakresie projektowania systemów alarmowych do klasy SA-4 oraz instalowania i konserwacji systemów alarmowych


8. Uprawnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do projektowania i instalowania systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem w obiektach zabytkowych, muzealnych, sakralnych i innych gromadzących publiczne zbiory kultury


9. Świadectwo Autoryzacji nr 007R POLON ALFA na programowanie, instalację i konserwację urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej systemu POLON 6000


10. Świadectwo Autoryzacji nr 045 POLON ALFA na programowanie, instalację i konserwację urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000


11. Świadectwo Autoryzacji POLON ALFA na programowanie, instalację i konserwację urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej systemu IGNIS 1000, CSP-35/36, CSP-35A, ALFA 3800 oraz TELSAP 2100


12. Certyfikat Autoryzacji SCHRACK w zakresie projektowania, instalacji, programowania, konserwacji i serwisu oraz dystrybucji systemów sygnalizacji pożarowej INTEGRAL IP MX, INTEGRAL IP CX, INTEGRAL IP BX


13. Certyfikat UDT uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej, F-gazy


14. Autoryzowany Partner i Certyfikowany Instalator Systemu Okablowania Strukturalnego BKT Electronik


15. Certyfikat D+H nr 106/19 w zakresie projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji D+H