Monitoring pożarowy polega na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny alarmu pożarowego i sygnałów uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych. Przesłanie alarmu pożarowego musi odbywać się bez udziału człowieka do obiektu z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, wskazanego przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP). Sygnały uszkodzeniowe kierowane są automatycznie do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pożarowego.

Firma Cerbex świadczy usługi w zakresie monitoringu przeciwpożarowego na terenie powiatów : bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego.
Kontakt :
CERBEX Serwis
tel. +48 13 43 683 99 (wew. 51)
serwisat-signcerbex.pl

Jacek Urbanek
Dyrektor Serwisu

tel. +48 13 43 683 99 (wew. 50)
jacek.urbanekat-signcerbex.pl

Serdecznie zachęcamy do współpracy !!!