mgr inż. Wacław Kozubal
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych nr uprawnień KG PSP – 390/99
HP00030C1A3613s

Rzeczoznawca SITP nr uprawnień 37/2007 w specjalnościach:
– ochrona przeciwpożarowa w budownictwie,
– zabezpieczenie przeciwpożarowe technologii przemysłowych,
– przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym,
– urządzenia gaśnicze,
– systemy sygnalizacji pożarowej,
– integracja systemów bezpieczeństwa pożarowego.

Doświadczenie zawodowe:
– magister inżynier pożarnictwa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
– ukończone studia podyplomowe w specjalności technika pożarnicza, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
– 16-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w pionie kontrolno – rozpoznawczym Państwowej Straży Pożarnej,
– od 2004 r. Prezes Zarządu firmy CERBEX Sp. z o.o.
odpowiada za pracę Biura Projektowego CERBEX Sp. z o.o.  specjalizującego się w projektowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jako rzeczoznawca zajmuje się zagadnieniami z zakresu:
– doradztwa i konsultacji w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
– opracowywania ekspertyz i opinii technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
– uzgadniania dokumentacji projektowych,
– sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
– opracowywania scenariuszy rozwoju pożaru.

 

Kontakt:

Wacław Kozubal
Prezes Zarządu

tel. +48 13 43 683 99
e-mail: w.kozubalat-signcerbex.pl