Firma „CERBEX” Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, która działa od 1990 roku. Kadrę wykonawczą stanowią projektanci, elektronicy i elektrycy z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Działamy na terenie całego kraju i jesteśmy znani w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Spółka prowadzi elastyczną politykę marketingową odpowiadającą na oczekiwania potencjalnych klientów. Zakres działalności obejmuje pełną gamę usług w branży systemów ochrony przeciwpożarowej i technicznej ochrony mienia od fazy projektowania po wykonawstwo i serwis. Firma specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie i konserwacji urządzeń sygnalizacji pożaru, instalacjach gaśniczych, instalacjach teletechnicznych w zakładach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach handlowych i zabytkowych.

W maju 2005r. firma „CERBEX” Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2000. Posiadamy również Certyfikat Jakości Usług Nr 5/01/2007 w zakresie: sygnalizacji i automatyki pożarowej, projektowania, montażu, konserwacji zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w programie certyfikacji usług: SITP PCU-01.

Firma „CERBEX” Sp. z o.o. oferuje Państwu usługi w zakresie ekspertyz pożarowo – technicznych, projektowania, wykonawstwa, oraz serwisu i konserwacji:

  •      systemów wczesnego wykrywania pożaru
  •      instalacji automatycznego gaszenia gazem obojętnym, wodnych i pianowych
  •      dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO
  •      systemów oddymiania mechanicznego i grawitacyjnego
  •      instalacji sygnalizacji włamania i napadu
  •      systemów telewizji przemysłowej CCTV
  •      instalacji kontroli dostępu
  •      instalacji okablowania strukturalnego

NIP 684-23-64-444
REGON 371175019
BDO 000197583
Bank: PEKAO S.A. I Oddział Krosno
Nr: 87 1240 2311 1111 0000 4530 2064
Kapitał zakładowy: 834.000 PLN
Sąd rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000207093