Podstawową funkcją drzwi przeciwpożarowych jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Stosowanie drzwi przeciwpożarowych zapewnia użytkownikom obiektów czas na ewakuację, chroni w bezpiecznych strefach np. klatki schodowe, minimalizuje pożar.

Drzwi przeciwpożarowe posiadają zróżnicowaną konstrukcję w zależności od wytrzymałości ogniowej. Drzwi przeciwpożarowe wypełnione są różnymi materiałami niepalntymi, posiadają dodatkowe właściwości np. dymoszczelnoś. Mogą występować jako drzwi przeszklone, pełne lub z kratką wentylacyjną przeciwpożarową. z przeszkleniem, wzmocnione, z funkcją zewnętrzną i wewnętrzną jako jedno i dwuskrzydłowe oraz klapy. Drzwi sklasyfikowane są w różnych klasach odporności ogniowej (EI 30, EI 60, EI 120).

Stosowanie drzwi przeciwpożarowych w budownictwie ich szerokość, odporność ogniowa, dymoszczelność określona jest w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz rozporządzeniu o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. Nr 653 z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Drzwi przeciwpożarowe również warto montować w domach jednorodzinnych jako zamknięcia kotłowni i garaży połączonych komunikacyjnie z częścią mieszkalną. Drzwi przeciwpożarowe stanowią niewielki koszt w całej inwestycji budowy domu.

Cerbex Sp. z o.o., dzięki doskonale wyszkolonej kadrze inżynierów jest w stanie zaprojektować, zainstalować i uruchomić najbardziej wymagające i skomplikowane systemy dostosowane do potrzeb klienta i rodzaju chronionego obiektu.

Oferujemy dostawę montaż i serwis drzwi ppoż następujących renomowanych producentów:

MERCOR, AL-STAL, GERDA