Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo w nowoczesnych budynkach. Dzięki DSO możliwe jest szybkie przekazanie informacji o zagrożeniu pożarowym oraz sprawne sterowanie ewakuacją osób przebywających w niebezpiecznym obszarze budynku. Działanie systemu polega na emitowaniu komunikatów głosowych podczas zagrożenia pożarowego lub w innych sytuacjach, gdy konieczna jest ewakuacja.

Od niezawodności i sprawności działania DSO zależy powodzenie akcji ewakuacyjnej, dlatego też najistotniejszą kwestią jest jakość instalacji kablowej, która musi być wykonana z materiałów odpornych na wysokie temperatury, tak aby zagwarantować ciągłość pracy systemu nawet w czasie trwania pożaru. Szczegółowe wymagania technologiczne i projektowe dla DSO zostały określone przez Polską Normę i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Do najważniejszych założeń należą:

– podział instalacji na strefy pożarowe

– redundantne linie głośnikowe

– redundantna praca wzmacniaczy systemu

– zastosowanie automatycznych układów autotestujących

– własne zasilanie rezerwowe
 
Obowiązek stosowania DSO został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Sposób, w jaki należy budować, instalować i użytkować system DSO, określa nowa norma branżowa PN-EN 60840 „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze”. Zgodnie z wymaganiami MSWiA dopuszczalne jest stosowanie jedynie tych urządzeń dźwiękowych, które przeszły procedurę badawczą CNBOP i uzyskały odpowiedni certyfikat.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze i wszystkie elementy wchodzące w ich skład muszą posiadać Certyfikat CNBOP, a także ich architektura musi spełniać określone założenia.

Stosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego jest wymagane zgodnie z wytycznymi w następujących obiektach:

– budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych

– budynkach handlowych lub wystawowych:

– jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m², w której przebywa ponad 50 osób niebędącymi ich stałymi użytkownikami

– wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m², w której przebywa ponad 50 osób niebędącymi ich stałymi użytkownikami

– salach sportowych i widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 1500

– kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600

– szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku

– budynkach zamieszkania zbiorowego:

1. wysokich i wysokościowych
2. o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200

– stacjach metra i kolei podziemnych

– dworcach i portach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób
 
Dźwiękowy system ostrzegawczy powinien umożliwiać nadawanie zrozumiałej informacji o środkach podjętych w celu ochrony życia, w jednym określonym obszarze lub w większej liczbie określonych obszarów pokrycia. W obiekcie przewiduje się zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, mającego na celu przeprowadzania jak najszybszej i sprawnej ewakuacji osób znajdujących się w budynku w sytuacjach ekstremalnych np. Pożaru, zagrożenia wybuchu, itp.

Jednostka centralna DSO znajduje się w specjalnych szafach RACK przystosowanych do systemu DSO. Szafy wyposażone są we wszystkie niezbędne elementy takie jak: zasilacze, akumulatory, listwy, oraz urządzenia systemu DSO: Kontroler sieciowy, Interfejs wielokanałowy, źródło dźwięku, expander audio, wzmacniacze robocze o odpowiednich mocach,  wzmacniacz rezerwowy, rozdzielacz sieciowy, interfejs światłowodowy, mikrofon strażaka. Akumulatory są tak dobierane przez Projektanta, aby zapewnić 24 godzinne zasilanie awaryjne. Całość systemu powinna posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.

Cerbex Sp. z o.o., dzięki doskonale wyszkolonej kadrze inżynierów jest w stanie zaprojektować, zainstalować i uruchomić najbardziej wymagające i skomplikowane systemy DSO dostosowane do potrzeb klienta i rodzaju chronionego obiektu.

W naszych realizacjach stosujemy rozwiązania renomowanych producentów krajowych i zagranicznych:

BOSCH SECURITY, AMBIENT i innych.