Zakres czynności serwisowych wykonywanych przez CERBEX Sp. z o. o.

* naprawy i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru
* naprawy i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych gazowych , wodnych i pianowych
* naprawy i konserwacja systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
* naprawy i konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych
* naprawy i konserwacja oświetlenia awaryjnego
* naprawy i konserwacja systemów detekcji wycieku gazu
* naprawy i konserwacja systemów kontroli wycieku wody lub innych substancji ciekłych
* naprawy i konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu
* naprawy i konserwacja urządzeń kontroli dostępu
* naprawy i konserwacja urządzeń telewizji przemysłowej CCTV


PEŁNA DYSPOZYCYJNOŚĆ NAPRAWCZO – INTERWENCYJNA SERWISU

Pracownicy serwisu naszej firmy są wysoko wykwalifikowanym personelem po szkoleniach przeprowadzanych przez producentów systemów. Posiadają wszelkie niezbędne dopuszczenia i świadectwa kwalifikacji, w tym zaświadczenia autoryzacji producentów, uprawnienia SEP, licencje pracownika ochrony technicznej, poświadczenia dopuszczenia do informacji niejawnych na poziomie „POUFNE”
Kontakt :
CERBEX Serwis
tel. +48 13 43 683 99 (wew. 24, 25)
serwis@cerbex.pl
Jacek Urbanek
Dyrektor Serwisu

tel. +48 13 43 683 99 (wew. 24, 25)
jacek.urbanekat-signcerbex.pl

Serdecznie zachęcamy do współpracy !!!