Kontrola dostępu – szereg urządzeń, najczęściej wykorzystywanych w systemach bezpieczeństwa, pozwalających na zabezpieczenie i wizualizację stanów zagrożenia terenów obiektu np. przedsiębiorstwa lub instytucję.

Główne zadania kontroli dostępu:

– Poszerzanie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.

– Zwalczanie ryzyka w przypadku kradzieży mienia lub informacji.

– Archiwizacja danych o poruszaniu się osób po obiekcie.

– Obniżanie kosztów działalności przedsiębiorstwa, przez redukcje personelu ochrony fizycznej.

Dzięki budowie modułowej, system kontroli dostępu z łatwością umożliwia dowolną rozbudowę. Pozwala na współpracę z systemami rejestracji czasu pracy RCP (karta i baza danych) oraz z systemami SSWiN, SAP, CCTV. Do niezbędnych elementów kontroli dostępu zaliczane są m.in. czytniki, sterowniki, kołowroty, karty plastikowe itp. Dzięki bezawaryjności systemu zapewnia nam długą trwałość pracy Kontroli dostępu.

 

Elementy Kontroli dostępu:

– Czytniki – zadaniem jest identyfikacja osób przekraczających granice sfery

– Kontrolery – urządzenia pośredniczące miedzy czytnikiem, a oprogramowaniem.

– Oprogramowanie – jest to baza danych zawierająca: dane o osobach, przypisanych im identyfikatorach (np. numery kart zbliżeniowych) oraz prawach dostępu.

– Karty dostępu – wykorzystywane do pracy w systemach automatycznej identyfikacji (karty bankowe, identyfikatory, karty-klucze, karty-bilety, karty wstępnie opłacone, rejestracja czasu pracy, kontrola dostępu ) oraz działalności marketingowo – promocyjnych (karty stałego klienta, VIP, rabatowe, klubowe, członkowskie, promocyjne). Zazwyczaj wykonane z tworzywa sztucznego PVC, polietylen, PET lub ABS. Spełniają normy ISO.

Cerbex Sp. z o.o., dzięki doskonale wyszkolonej kadrze inżynierów jest w stanie zaprojektować, zainstalować i uruchomić najbardziej wymagające i skomplikowane systemy KD i RCP, dostosowane do potrzeb klienta i rodzaju chronionego obiektu.

W naszych realizacjach stosujemy rozwiązania renomowanych producentów krajowych i zagranicznych:

ANDOVER CONTINUUM, DELTA-CONTROLS, UNICARD, TELSAT, ROGER, KANTECH, BOSCH SECURITY I innych.