Firma „CERBEX” Sp. z o.o. jest Spółką prawa handlowego, która działa od 1990 roku.

Kadrę wykonawczą stanowią projektanci, elektronicy i elektrycy z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Działamy na terenie całego kraju i jesteśmy znani w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Spółka prowadzi elastyczną politykę marketingową odpowiadającą na oczekiwania potencjalnych klientów.
Zakres działalności obejmuje pełną gamę usług w branży systemów ochrony przeciwpożarowej i technicznej ochrony mienia od fazy projektowania po wykonawstwo i serwis. Firma specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie i konserwacji urządzeń sygnalizacji pożaru, instalacjach gaśniczych, instalacjach teletechnicznych w zakładach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach handlowych i zabytkowych.
W maju 2005r. firma „CERBEX” Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2000.
Posiadamy również Certyfikat Jakości Usług Nr 5/01/2007 w zakresie: sygnalizacji i automatyki pożarowej, projektowania, montażu, konserwacji zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w programie certyfikacji usług: SITP PCU-01

Firma „CERBEX” Sp. z o.o. oferuje Państwa usługi w zakresie projektowani oraz wykonawstwa:
– ekspertyz pożarowo – technicznych,
– systemów wczesnego wykrywania pożaru,
– instalacji automatycznego gaszenia gazem obojętnym, wodnych i pianowych,
– dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO,
– systemów oddymiania mechanicznego i grawitacyjnego,
– instalacji sygnalizacji włamania i napadu,
– systemów telewizji przemysłowej CCTV,
– instalacji kontroli dostępu,
– instalacji okablowania strukturalnego