Idea okablowania strukturalnego powstała w latach 70-tych. Celem tego rozwiązania jest zbudowanie systemu modularnego, pozwalającego na realizację określonej konfiguracji połączeń dla wyjściowego systemu teleinformatycznego na miarę aktualnych potrzeb, z możliwością dokonywania daleko idących zmian konfiguracji oraz rozbudowy z użyciem takich samych elementów. Sieć taka umożliwia każdemu użytkownikowi włączenie dowolnego sprzętu i skorzystanie z dowolnej usługi systemu. System okablowania strukturalnego z każdego punktu telekomunikacyjnego pozwala na dostęp do usług telefonicznych lub sieci komputerowych, a w konsekwencji na swobodne przemieszczanie personelu pomiędzy stanowiskami pracy. Jest to możliwe jeżeli system okablowania strukturalnego posiada o wiele więcej punktów przyłączeniowych, niż jest to niezbędne w danym momencie przy danym zatrudnieniu. Punkty te (gniazda instalacji okablowania strukturalnego) są rozmieszczone w regularnych odstępach w całym budynku, w taki sposób aby ich rozmieszczenie obejmowało wszystkie obszary w budynku, gdzie może istnieć potrzeba dostępu do sieci komputerowej i telefonów. Zapewnienie dostępu do każdego systemu dołączonego do sieci okablowania strukturalnego jest realizowane przez proste przełączenie kabla w przełącznicy piętrowej lub głównej. Okablowanie strukturalne jest to system dedykowany dla budynku, a nie dla określonego systemu informatycznego, dlatego też spełnia ono wymagania dotyczące transmisji sygnałów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych. Celem strukturalnego okablowania budynków jest dostarczenie uniwersalnego rozwiązania, spełniającego wszystkie wymagania potencjalnych użytkowników bez konieczności zmian w okablowaniu. System taki jest dla użytkownika całkowicie „przezroczysty siecią połączeń zgodnych z wykorzystywaną przez niego aplikacją Cel ten realizowany jest przez zastosowanie hierarchicznego modelu okablowania, w którym ostatecznie wszystkie połączenia zbiegają się w jednym punkcie. Użytkownicy zajmujący przewidziany dla nich obszar roboczy, korzystają z urządzeń podłączonych do odpowiednich gniazd telekomunikacyjnych. Okablowanie poziome łączy gniazda telekomunikacyjne z piętrowym punktem dystrybucyjnym (przełącznicą piętrową) usytuowaną w szafie telekomunikacyjnej i ma topologię gwiazdy zbiegającej się w przełącznicy. Piętrowe punkty dystrybucyjne połączone są przy pomocy okablowania pionowego z przełącznicą główną (głównym punktem dystrybucyjnym).

Cerbex Sp. z o.o., dzięki doskonale wyszkolonej kadrze inżynierów jest w stanie zaprojektować, zainstalować i uruchomić najbardziej wymagające i skomplikowane systemy okablowania strukturalnego dostosowane do potrzeb klienta i rodzaju chronionego obiektu.

W naszych realizacjach stosujemy rozwiązania renomowanych producentów krajowych i zagranicznych:

TE Connectivity, AMP NETCONNECT, ADC KRONE, FIBRAIN, 3M, BKT i innych.