Stałe Urządzenia Gaśnicze umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru oraz samoczynne rozpoczęcie akcji gaśniczej w chronionych strefach. Rozróżniamy systemy gaszenia gazem, systemy gaszenia wodą (tryskaczowe, zraszaczowe, mgły wodnej i pianowe). Instalacje te w szybki i nieszkodliwy dla środowiska sposób walczą z pożarem. Rodzaj zastosowanego systemu uzależniony jest od potrzeb klienta i rodzaju chronionego obiektu.
 
Cerbex Sp. z o.o., dzięki doskonale wyszkolonej kadrze inżynierów jest w stanie zaprojektować, zainstalować i uruchomić najbardziej wymagające i skomplikowane systemy SUG dostosowane do potrzeb klienta i rodzaju chronionego obiektu.
 
W realizacjach stosujemy rozwiązania renomowanych producentów krajowych i zagranicznych:

WAGNER, SAVI, UTC, AGIS F&S, POLON-ALFA, SCHRACK-SECONET, ESSER by HONEYWELL, NICZUK, TYCO, MEFA, MINIMAX, VIKING, VICTAULIC, MOSTOSTALEX, TASTA