Po wybuchu pożaru, najważniejsza jest sprawna i szybka ewakuacja ludzi z budynku objętego ogniem. Rozwiązaniami, które umożliwiają usuwanie dymów i gorących gazów pożarowych z obiektu, a przede wszystkim z dróg ewakuacyjnych  są systemy oddymiania grawitacyjnego.

W skład systemów oddymiania grawitacyjnego wchodzą klapy oddymiające, otwory napowietrzające oraz kurtyny dymowe, czujki dymu, przyciski oddymiania, oraz serce systemu – centrala oddymiająca. Zastosowanie systemu, pozwala obniżyć temperaturę w obiekcie, czego efektem jest ochrona konstrukcji budynku i znajdującego się wewnątrz mienia, oraz ułatwia działania PSP w  prowadzeniu akcji gaśniczej.

Ważną kwestią jest fakt, iż zgodnie z polskimi przepisami, zastosowanie systemów oddymiania grawitacyjnego pozwala zwiększyć dopuszczalne strefy pożarowe w budynku oraz obniżyć wymaganą klasę odporności pożarowej budynku.

Cerbex Sp. z o.o., dzięki doskonale wyszkolonej kadrze inżynierów jest w stanie zaprojektować, zainstalować i uruchomić najbardziej wymagające i skomplikowane systemy oddymiania dostosowane do potrzeb klienta i rodzaju chronionego obiektu.

W realizacjach stosujemy rozwiązania renomowanych producentów krajowych i zagranicznych:

POLON-ALFA, D+H, MERCOR, AFG