fundusze

Cerbex Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii regulacji ciśnień pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych”.

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac budowlanych, a także zakupu urządzeń i oprogramowania niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu projektu, tj. wdrożenia innowacyjnej technologii regulacji ciśnień.

Realizacja projektu pozwoli Spółce na  stworzenie zaplecza biurowo – produkcyjnego przeznaczonego na produkcję i projektowanie rozwiązań w oparciu o nowy produkt. Ponadto wpłynie na zwiększenie możliwości w zakresie realizacji zleceń od potencjalnych klientów. Dzięki realizacji projektu Spółka będzie mogła znacznie podnieść swoje możliwości wytwórcze, co powinno przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych i generowanych zysków.

Wartość projektu:  4 884 391,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  2 184 077,50 PLN