Firma CERBEX Sp. z o.o. realizuje projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej dofinansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt pozwoli na podjęcie szeregu działań w zakresie poprawy warunków BHP m.in. zakup urządzeń służących odciążeniu układu mięśniowo-szkieletowego oraz poprawa bezpieczeństwa prac na wysokości, celem ograniczenia występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

DOFINANSOWANIE 54 081,34 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 67 601,67 PLN