Wystąpienie Prezesa firmy Cerbex Pana Wacława Kazubala „PWP wyrób certyfikowany”.
Pan Prezes omówił zagadnienie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu PWP, poruszył także
temat dopuszczenia jednostkowego.
Poniżej zamieszczamy film z prelekcji Pana Prezesa :