Z myślą o dyskusji na temat bieżących problemów w branży elektroenergetycznej, redakcja „elektro.info” zorganizowała w dniu 17.11.2022 r., w gościnnych murach Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, konferencję techniczno-szkoleniową pn. „Zagrożenia pożarowe stwarzane przez źródła zasilania budynków, fotowoltaikę, samochody elektryczne i magazyny energii oraz metodyka ich wykrywania i neutralizacji”. Jako prelegentów zaproszono uznanych w branży ekspertów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, fotowoltaiki, zasilania w energię elektryczną. Jednym z partnerów merytorycznych konferencji była firma CERBEX, którą reprezentował Prezes Zarządu Pan Wacław Kozubal.

Podczas sesji zostało poruszonych wiele problemów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego oraz elektrycznego, a także wywiązała się ciekawa dyskusja dotycząca dopuszczenia jednostkowego.

Poniżej zamieszczamy film z prelekcji Pana Prezesa :