Poniżej załączamy materiały dotyczące tytułowego zagadnienia:

1. Zapytanie Rzeczoznawczy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

2. Odpowiedź z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

3. Zapytanie Rzeczoznawczy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych do Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

4. Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

5. Komentarz do stanowisk GUNB i MRiT :

6. Prezentacja zatytułowana: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) jako produkt certyfikowany” z konferencji techniczno-szkoleniowej „elektro.info” 2022 :